Program Partnerski

Dołącz do naszego programu partnerskiego i zarabiaj razem z nami!

Czy zależy Ci na dodatkowych zarobkach? Chcesz współpracować z profesjonalnym zespołem ludzi oferującym wysokiej jakości usługi? Jeśli tak, to nasz program partnerski jest dla Ciebie!

Jak to działa?

Po dołączeniu do naszego programu partnerskiego otrzymasz unikalny kod polecający, który możesz udostępniać swoim znajomym, klientom, czy nawet na swojej stronie internetowej. Za każdego nowego klienta, który skorzysta z naszych usług dzięki Twojemu poleceniu, otrzymasz aż 10% prowizji od ceny za utworzenie strony internetowej!

Dlaczego warto?
Jak dołączyć?

Dołączenie do naszego programu partnerskiego jest szybkie i proste! Wystarczy, że jesteś naszym klientem i korzystasz z naszych usług. Skontaktuj się z nami już dziś, a pomożemy Ci zacząć zarabiać więcej!

Regulamin Programu Partnerskiego

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w programie partnerskim oferowanym przez Web Customs.

1.2. Program partnerski umożliwia klientom (dalej zwanych „Partnerami”) polecanie usług oferowanych przez Web Customs i uzyskiwanie prowizji za polecenia.

2. Warunki uczestnictwa w programie partnerskim

2.1. Aby zostać Partnerem Programu Partnerskiego, osoba musi być klientem Web Customs i aktywnie korzystać z usług.

2.2. Partner może polecać usługi każdej osobie trzeciej, która nie jest obecnie klientem Webb Customs.

2.3. Partner nie może polecać usług samemu sobie ani osobom, z którymi jest powiązany.

3. Zasady udzielania prowizji

3.1. Partner otrzymuje prowizję w wysokości 10% od ceny za utworzenie strony internetowej przez nowego klienta, który skorzystał z usług na podstawie polecenia Partnera.

3.2. Prowizja jest naliczana tylko wtedy, gdy nowy klient dokona płatności za usługę.

3.3. Prowizja jest naliczana tylko za pierwsze zamówienie nowego klienta i dotyczy tylko usługi utworzenia strony internetowej.

3.4. Prowizja jest wypłacana Partnerowi w formie rabatu na kolejne usługi lub jako przelew na konto bankowe Partnera, zgodnie z jego preferencjami.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Web Customs zastrzega sobie prawo do zmiany warunków programu partnerskiego w dowolnym momencie.

4.2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane na drodze negocjacji między Partnerem, a Web Customs.

4.3. Regulamin programu partnerskiego wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej.

4.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

5. Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące programu partnerskiego można kierować pod adres e-mail: kontakt@webcustoms.pl lub telefonicznie pod numer: 503 904 704.